Suojattu: Vuosikokous 2019

Tämä sisältö on suojattu salasanalla. Syötä salasanasi näyttääksesi sisällön:

Uusi verkkosivusto avattu

Napsin uusi verkkosivusto on avattu. Kehitämme sivustoa edelleen ja toivommekin kaikilta jäseniltä ideoita siihen, mitä sisältöä sivustolla jatkossa toivottaisiin olevan. Sivustolla on erillinen rekisteröitumistä vaativa jäsenosio, johon lisätään tunnusten taakse jäsenistölle tarkoitettua tietoa.

Mikäli sinulla on valokuvia, joita voisit antaa sivustolle käyttöön, otamme niitä mielellämme vastaan. Kuvia voi toimittaa ylläpitoon osoitteeseen web@naispurjehtijat.fi. Mahdollisista toimimattomuusongelmista voi myös ilmoittaa ylläpitoon osoitteeseen web@naispurjehtijat.fi.

Katsastukset lähenevät

IMG_0254Pursiseurat edellyttävät veneen vuotuista katsastusta, mutta suurin syy katsastukseen on tietysti veneilijöiden oma turvallisuus. Katsastus on hyvä tapa käydä vuosittain läpi veneen kunto ja varusteet.

Kuinka monelta unohtuisi vaahtosammutin kellarikomeroon ellei sitä pitäisi etsiä ja viedä veneeseen viimeistään katsastajan tullessa veneeseen? Olisiko kaikilla sammutuspeitteet ja tarkastettaisiinko veneen kaasuletkut koeponnistuksin?

Naispurjehtijoillakin on oma katsastaja, joka katsastaa seuraan rekisteröidyt veneet.

Tässä on Suomen Purjehdus ja veneily ry:n katsastusohjeet.

Katsastusmerkin lisäksi mastoon on hyvä hankkia toinenkin tarra, nimittäin Pidä Saaristo Siistinä -yhdistyksen Roska-Roope -merkki! Helpoimmin sen saat täyttämällä tästä linkistä avautuvan lomakkeen.

Nyt kun säät kohta lämpenevät ja lähdemme telakoille kunnostamaan veneitä, muistamme noudattaa telakan ympäristöohjetta!

Avoimuus ja läpinäkyvyys luo luottamusta

Naispurjehtijoiden lokakuinen kehittämisseminaari Gölisnäsissä listasi yhdistyksen arvoja hyväksyttäväksi kuukauden päästä olevassa vuosikokouksessa. Näitä arvoja – tai pyrkimyksiä –  ovat vastuullisuus, avoimuus ja hyvä yhteishenki sekä kehityshakuisuus.

Vastuullisuus

 • Olemme aktiivisia toimijoita ja osallistujia ympäristöystävällisten veneilytapojen kehittämisessä
 • Liikumme luontoa ja ympäristöä kunnioittaen
 • Noudatamme meriteiden sääntöjä
 • Kannamme huolta toisistamme ja muista veneilijöistä
 • Omalla toiminnallamme olemme esimerkkinä muille veneilijöille
 • Annamme panoksemme seuratoiminnalle mahdollisuuksien mukaan

Avoimuus ja hyvä yhteishenki

 • Toimintamme on avointa, läpinäkyvää ja yhteisöllistä
 • Vahvistamme jäsenistömme verkostoitumista
 • Toimimme yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa
 • Huomioimme erilaiset mielipiteet, haemme ja otamme vastaan palautetta sekä annamme rakentavaa kritiikkiä
 • Hyväksymme erilaisuuden ja otamme sen positiivisena voimavarana

Kehityshakuisuus

 • Huomioimme koulutus- ja tapahtumatarjonnassa jäsenistömme erilaisen osaamistason, kokemuksen ja tarpeet
 • Kannustamme ja tuemme jäseniä verkostoitumaan sekä tuomaan oman osaamisensa ja kokemuksensa seminaari-, tapahtuma- ja koulutustilanteisiin
 •  Luomme mahdollisuuksia kehittyä tietojen ja taitojen mukaan/pohjalta
 • Seuraamme aktiivisesti harrastuslajimme uusia linjauksia ja osallistumme aikuispurjehduksen kehittämiseen

Näistä kolmesta arvokokonaisuudesta ensimmäisen sisältämät pyrkimykset liittyvät enimmäkseen siihen ympäristöön jossa pursiseuramme toimii. Toinen kokonaisuus puolestaan kuvaa oman toimintamme ehtoja ja tavoitteita ja kolmas suuntaa jäsenten omaan tulevaisuuteen, joka heijastuu sitten yhdistyksenkin toiminnaksi.

yhdessavahinella

Vastuullisuutta on jo lähdetty toteuttamaan muun muassa PSS-yhdistyksen kanssa solmitulla yhteistyösopimuksella. Itämeren tila on erääna aiheena myös kevätseminaarissamme Vierumäellä maaliskuun puolivälissä. Kehityshakuisuus toteutuu esimerkiksi koulutustoiminnassamme. Verkostoituminen on kirjattu myös edelliseen arvoryhmään, niin tärkeänä sitä on pidetty – onhan tavoite on kirjattu myös sääntöihimme. Onnistuneen verkostoitumisen konkreettisia tuloksia ovat esimerkiksi naisten purjehdustiimit tai alueelliset purjehtijatiimit, mutta tietenkin myös oman pursiseuramme verkostoituminen muiden alan toimijoiden kanssa.

Keskimmäinen ryhmä puolestaan listaa järjestötoiminnassamme toivotuksi käyttäytymismalliksi avoimuuden. Hyvä yhteishenkihän on seurausta avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Nämä sanat eivät ole pelkkiä tahroja paperilla, vaan ne konkretisoituvat varmaankin tulevassa toiminnassamme siten, että jokainen pursiseuran jäsen kokee voivansa vaikuttaa toimintaamme, esimerkiksi kaikki asiakirjat (esityslistat, pöytäkirjat, muistiot, talousasiat ja kokouskalenterit) voidaan pitää jäsenistön nähtävillä, jotta kaikilla jäsenillä on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa ja itse konkrettisesti todeta, mihin esimerkiksi jäsenmaksuvaroja käytetään tai mihin hallituksen päätökset perustuvat. Avoimuuteen liittyy sekin, että päätöksenteko valmistellaan erilaisissa toimikunnissa (esim. koulutus-, viestintä-, jäsenpurjehdustoimikunnat), joihin jokainen, jolla on mielipiteitä ao. asioista voi hakeutua.

Näiden arvojen pohjalta yhdistyksessämme halutaan tavoitella reilua toimintakulttuuria, jossa jäsenet voivat esittää myös kriittisiä mielipiteitä ilman, että kriitikot vaienetaan tai vastaan tulevat ongelmat sivuutetaan. Meillä ei siis vetäydyttäisi mukavuudenhaluisesti onnellisuusmuurin taakse, jos pitäisi ottaa reilusti kantaa siihen, miten yhdessä sovitut arvot toteutuvat.

Kehityshakuisuudesta on konkreettisena osoituksena esimerkiksi ne purjehtijatutkinnot, joita jäsenemme ovat rohkaistuneet suorittamaan naispurjehtijoiden kannustamana ja tuella. Moni tulee yhteiseen toimintaan sen kokemuksen saattelemana, ettei ole kyennyt perheveneilijänä kehittämään purjehdustaitojaan, toiset puolestaan haluavat tuellamme aloittaa harrastuksen tai jatkaa kesken jäänyttä legiä, kolmannet ehkä kaipaavat elämäänsä sellaisia tehtäviä, joiden avulla nuo kaksi muuta ryhmää voi toiminnassamme toteuttaa haaveitaan? Niin tai näin, kaikki arvomme hyväksyvät naiset ovat tervetulleita joukkoomme!

Vielä ehdit mukaan kevätseminaariimme Vierumäelle! Liikuntaa, ulkoilua, hersyvää iloa, järkipuhetta! Tervetuloa mukaan!