Mitä eroa on jäsenpurjehduksella ja omatoimipurjehduksella?

1. JÄSENPURJEHDUS

Työryhmän esittämä ja hallituksen hyväksymä.

Ulkomaan jäsenpurjehduksilla on aina vastuullinen matkanjärjestäjä, joka vastaa tapahtuman onnistumisesta lentoineen sekä myös kohteessa syntyneistä yllättävistä tilanteista, auttaen niissä kaikin tavoin.
Vastuullinen matkanjärjestäjä kuuluu kuluttajaviraston matkanjärjestäjärekisteriin.
Rahaliikenne voidaan antaa myös vastuullisen matkanjärjestäjän tehtäväksi, jolloin laskutus tapahtuu suoraan osallistujille ja niissä ovat voimassa valmismatkoja koskevat säädökset.
Vastuullinen matkanjärjestäjä osallistuu myös markkinointityökalujen luomiseen sekä briifaa myös kipparit alueen purjehdusolosuhteisiin.
Gastipaikkoja tarjotaan avoimesti vain seuran jäsenille, kuitenkin niin, että jokaisessa veneessä on tarvittava määrä osaamista.
Koulutuksia purjehdukseen liittyen järjestetään Naispurjehtijat ry:n nimissä.

Kotimaan jäsenpurjehduksilla voimme vuokrata suoraan veneen/veneitä ja tarjota niitä Napsin kautta gasteille, vain jäsenille, jolloin rahaliikenne kulkee seuran kassan kautta.
Voimme käyttää myös kotimaan jäsenpurjehduksilla vastuullista matkanjärjestäjää, joka auttaa myös markkinoinnissa ja rahaliikenteen hoitamisessa.

Jäsenpurjehduksilla noudatetaan Napsin tekemää turvallisuusohjetta.

Kts. Jäsenpurjehduksen toiminta- ja turvallisuusohje 2019 (PDF)

2. OMATOIMIPURJEHDUS

Yksityisten henkilöiden järjestämä purjehdus kotimaassa tai ulkomailla omilla veneillä tai vuokraveneillä.

Järjestäjät vastaavat kaikilta osin tapahtuman onnistumisesta.
Napsilla ei ole mitään vastuita eikä velvotteita omatoimipurjehduksen suhteen, vaikka osallistujat olisivatkin kaikki seuran jäseniä.
Omatoimipurjehduksia ei voi mainostaa eikä markkinoida Naps -purjehduksina väärinkäsitysten välttämiseksi.
Myöskään koulutuksia omatoimipurjehduksia ajatellen ei voi tilata Naispurjehtijat ry:n nimissä, elleivät ne ole kaikille jäsenille avoimia.
Jos omatoimipurjehduksessa on mukana vastuullinen matkanjärjestäjä, se on myös hyvä mainita ilmoittelun yhteydessä.

MOLEMPIA MALLEJA VOI ILMOITELLA HOBBYDEEDESSÄ ja kertoa Napsin tilaisuuksissa, mutta ON
TUOTAVA AINA SELKEÄSTI ESILLE, ONKO OMATOIMIPURJEHDUS VAI  NAPS-PURJEHDUS, etteivät vastuut jää OSALLISTUJILLE epäselväksi.

23.11.2017
Jäsenpurjehdustyöryhmä
Raija Alapeteri, Tina Hellsten, Minna Leino, Reija Kaira, Kirsi Toivonen, Maarit Jaanti, Marja Dahl

Ladattavat materiaalit

Napsin kipparit ja perämiehet

Tarvitsestko kipparia tai perämiestä retkellesi?

Ota yhteyttä jäsenpurjehdustyöryhmän vetäjään!