Katsastus ja venerekisteri

Naispurjehtijat tarjoaa veneiden katsastuspalvelua  omille jäsenilleen. Katsastuksen tarkoituksena on parantaa veneiden turvallisuutta vesillä. 

Jos haluat veneesi NaPSin venerekisteriin, niin se pitää katsastaa. Naispurjehtijat tarjoaa veneiden katsastuspalvelua omille jäsenilleen.

Katsastuksen tarkoituksena on parantaa veneiden turvallisuutta vesillä. Katsastuksessa käydään läpi veneen varustus ja laitteistot erityisesti huomioiden turvallisuusnäkökulmat. Katsastajat ovat asiantuntijoita, joilta voi kysyä neuvoa myös muissa veneeseen liittyvissä asioissa.

Naispurjehtijoitten venerekisteriin tuleva vene tulee runkokatsastaa (peruskatsastus) seuraan tullessa. Lisäksi vene tulee katsastaa vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Vain katsastetulla veneellä on oikeus käyttää seuran perälippua. Jos vene katsastetaan seuran ulkopuolisen katsastajan toimesta, tulee kopio katsastustodistuksesta lähettää kommodorille kesäkuun loppuun mennessä.

Katsastuksesta tehdään merkintä joko veneilijän omaan peruskatsastuspöytäkirjaan tai sähköisesti Suuliin sekä venetodistukseen. Veneen asiakirjat säilytetään veneessä. Venetodistus on voimassa katsastuspäivästä seuraavan vuoden kesäkuun loppuun.

Veneen katsastaminen oikeuttaa useimmissa vakuutusyhtiöissä alennettuun vakuutusmaksuun.

Katsastajat katsastavat myös muiden seurojen jäsenten veneitä.

Katsastuksen jälkeen vene merkitään Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n venerekisteriin seuraamme rekisteröitynä veneenä. Veneessä voidaan käyttää Naispurjehtijoiden perälippua. Lipun hinta on 60,00€.

Naispurjehtijoilla on myös oma viiri, jota jäsenemme voivat käyttää, jos vene on rekisteröity toiseen pursiseuraan. Viirin hinta on 30,00 €.

KATSASTUSMENETTELY

Katsastus jakautuu kahteen osuuteen, vuosi- ja runkokatsastukseen.

Vuosikatsastus tehdään vuosittain ja siinä tarkastetaan veneen turvallisuusvarusteet- ja laitteet.

Runkokatsastus tehdään vähintään viiden vuoden välein tai siinä tapauksessa, että veneen omistus vaihtuu. Runkokatsastuksessa tarkastetaan veneen runko, voimansiirto, ohjauslaitteet ja läpiviennit.

KATSASTUSLUOKAT

Veneen rakenne ja varustus sekä veneen purjehduksessa käytettävä vesialue määräävät sopivan katsastusluokan:

Katsastusluokka 1: Avomeri
Katsastusluokka 2: Rannikko
Katsastusluokka 3: Saaristo
Katsastusluokka 4: Suojaisat vesialueet

HINNAT

Katsastus on ilmainen, mutta katsastajan kanssa on sovittava erikseen matkakorvauksesta.
 

KATSASTAJAT

Katsastajista voi tiedustella katsastuspäälliköltä katsastus@naispurjehtijat.fi.

 
Vieritä ylös