Purjehdukset

Naispurjehtijoiden jäsenille järjestetään ympäri vuoden mielenkiintoisia purjehduksia, niin Suomessa kuin ulkomaillakin! Mukaan pääsee kokemukseltaan kaikentasoisia purjehtijoita, ja aivan aloittelijoillekin on varattu jokaiselta jäsenpurjehdukselta kiintiöpaikka tai kaksi. Purjehdusten päätarkoitus on mukava yhdessäolo veneillen.

Seuran jäsenet voivat järjestää myös omatoimipurjehduksia, joko omalla tai vuokratulla veneellä. Luethan alta, mikä on jäsenpurjehdusten ja omatoimipurjehdusten ero.

Lähde mukaan purjehtimaan

Kaikki Naispurjehtijoiden jäsenpurjehdukset löytyvät Nimenhuuto.com. Siellä voit myös ilmoittautua purjehduksille.

Voit myös katsoa tapahtumakalenterista tulevia purjehduksia tai tutustua tulevan kauden suunnitteilla oleviin jäsenpurjehduksiin. Siellä näkyy lähipäivien tapahtumatiedot.

Jäsenet ilmoittavat omatoimipurjehduksistaan myös Facebook-ryhmässämme. Siellä voi myös kysellä mahdollisista omatoimipurjehduksista tai ilmoittaa, jos on itse hakemassa gasteja itse järjestämälleen omatoimipurjehdukselle. 

Ilmoittaudu rohkeasti mukaan. Jäsenpurjehduksilla veneissä on aina koulutetut ja kokeneet Naispurjehtijoiden kipparit sekä perämiehet. Tilaa on vasta-alkajillekin. 

Lähtisitkö purjehduksille kippariksi tai perämieheksi?

NaPS etsii kaiken aikaa uusia kippareita jäsenpurjehduksille. Kipparitoimintaa tuetaan tarjoamalla kippareille jäsenpurjehduksien veneosuus ilmaiseksi, maksat vain omat matkat veneelle sekä osuuden venekassasta. Perämiehelle kustannus veneosuudesta on -50 % gastihinnasta. Näin tuemme mahdollisimman monelle jäsenellemme mahdollisuuden osallistua purjehduksille taitotasosta ja osaamisesta riippumatta. 

Lue lisää kipparina tai perämiehenä toimimisesta NaPS:n jäsenpurjehduksilla ja ota yhteyttä jäsenpurjehdustyöryhmään, mikäli olet kiinnostunut liittymään kippari- ja perämiespooliin. Järjestetään yhdessä sinulle sopiva purjehdus kipparoitavaksi!

Jäsenpurjehdusten toiminta- ja turvallisuusohje

Lataa itsellesi turvallisuusohjeet jäsenpurjehdusten järjestämiseksi sekä
tutustu ohjeeseen, mikäli olet lähdössä Naispurjehtijoiden jäsenpurjehdukselle.

Naispurjehtijat on myös luonut ohjeet korona-ajalle. Tutustuthan myös tähän ohjeeseen osallistuessasi jäsenpurjehduksille. Löydät koronaohjeen alta. 

Purjehdi turvallisesti Korona huomioiden

Turvallisuus purjehduksilla on tärkeää Naispurjehtijoille. Koronan vaikutukset huomioidaan kaikilla jäsenpurjehduksillamme. 

Tutustuthan Naispurjehtijoiden jäsenpurjehdusten koronaohjeeseen (PDF) osallistuessasi jäsenpurjehduksille. 

JäsenpurjehdukseT

Jäsenpurjehdus on jäsenpurjehdustyöryhmän hallitukselle esittämä tapahtuma, jonka hallitus on hyväksynyt seuran jäsenpurjehdustapahtumaksi.

Kotimaan  ja ulkomaan jäsenpurjehduksilla voidaan vuokrata suoraan veneen/veneitä ja tarjota niitä Napsin kautta gasteille, vain jäsenille, jolloin rahaliikenne kulkee seuran kassan kautta. Ulkomaan jäsenpurjehduksilla voidaan käyttää myös vastuullista matkanjärjestäjää, joka auttaa myös markkinoinnissa ja rahaliikenteen hoitamisessa.

Gastipaikkoja tarjotaan avoimesti vain seuran jäsenille, kuitenkin niin, että jokaisessa veneessä on tarvittava määrä osaamista.

Koulutuksia purjehdukseen liittyen järjestetään Naispurjehtijat ry:n nimissä

Jäsenpurjehduksilla noudatetaan Napsin tekemää turvallisuusohjetta. Katso ohje yllä. 

OMATOIMIpurjehdukset

Omatoimipurjehdus on yksityisten henkilöiden järjestämä purjehdus kotimaassa tai ulkomailla omilla veneillä tai vuokraveneillä.

Järjestäjät vastaavat kaikilta osin tapahtuman onnistumisesta. Naispurjehtijat ry:llä ei ole mitään vastuita eikä velvotteita omatoimipurjehduksen suhteen, vaikka osallistujat olisivatkin kaikki seuran jäseniä.

Omatoimipurjehduksia ei voi mainostaa eikä markkinoida Naps-purjehduksina väärinkäsitysten välttämiseksi.
Myöskään koulutuksia omatoimipurjehduksia ajatellen ei voi tilata Naispurjehtijat ry:n nimissä, elleivät ne ole kaikille jäsenille avoimia.
Jos omatoimipurjehduksessa on mukana vastuullinen matkanjärjestäjä, se on myös hyvä mainita ilmoittelun yhteydessä.

Molempia purjehdustapoja voi ilmoitella Nimenhuuto.com ja kertoa NaPS:n tilaisuuksissa, mutta on tuotava aina selkeästi esille se, onko kyseessä omatoimipurjehdus vai NaPS-jäsenpurjehdus, etteivät vastuut jää osallistujille epäselväksi.

Vieritä ylös