KULUKORVAUSTA PURJEHDUKSELTA

Purjevene ja hiluja

Naispurjehtijat ry on linjannut, että ns. omatoimipurjehduksella saa pyytää pienen kulukorvauksen. Omatoimipurjehduksella tarkoitetaan purjehdusta, johon jäsen kutsuu pursiseuransa jäseniä purjehtimaan veneelleen. Korvauksen suositeltu suuruus on kirjattu talousohjeeseen, joka on nähtävissä Naispurjehtijat ry:n nettisivuilla. 

Naispurjehtijoiden hallitus on ottanut selvää vielä verotuskäytännöstä Olympiakomiteasta, jossa vapaaehtoiset juristit vastaavat Olympiakomitean alaisten yhdistysten kysymyksiin. Olemme saaneet vastauksen, että veneen käytöstä saatu satunnainen ja pieni korvaus ei ole verotettavaa tuloa. 

Verottajan ohjeessa Yritystoiminta, tulonhankkimistoiminta ja harrastustoiminta henkilöverotuksessa kappaleessa 2.4 määritellään millaista on harrastustoiminta, josta ei ole kirjanpitovelvollisuutta, tuloverotuksen näkökulmasta. 

 

“Varsinaiseen tulonhankkimistoimintaan verrattuna harrastustoiminta on tavallisesti luonteeltaan pienimuotoista ja satunnaista. Se on tyypillisesti henkilön vapaa-aikaan kuuluvaa toimintaa (harrastus), josta henkilö ei saa toimeentuloaan ja jota henkilö harjoittaa muutoinkin kuin tulojen hankkimiseksi. Toiminnasta ei ole lainkaan tuloa tai siitä saadut tulot ovat pitkälläkin aikavälillä vähäiset euromääräisesti ja suhteessa toiminnasta aiheutuneisiin menoihin.

 

Lisää tietoa: 

Yritystoiminta, tulonhankkimistoiminta ja harrastustoiminta henkilöverotuksessa – vero.fi

 

Vieritä ylös