Kommodori (puheenjohtaja)

Pia Siukosaari

Varakommodori
Anne Kolehmainen

Jäsenet
Tina Hellsten
Kirsi Suvilehto
Mirkka Turtiainen
Hanna Kutschke